- ALGEMENE INFO -

Dit zijn wij

Waardoor maken wij het verschil voor de kinderen, ouders en leerkrachten, onze omgeving en de samenleving? De Ni-je Veste biedt de kinderen een veilige en uitdagende schoolomgeving en stimuleert ze om hun eigen pad uit te stippelen. Natuurlijk doet ieder kind dit op zijn of haar eigen niveau. Dat vraagt van ons als teamleden dat we het voorbeeld geven, boven de lesstof staan en diverse didactische strategieën toepassen. De Ni-Je Veste staat voor een open houding naar elkaar, naar de wereld en naar nieuwe ontwikkelingen.

Identiteit

De Ni-je Veste is een katholieke school. Kinderen van alle ouders en verzorgers die onze levensbeschouwelijke identiteit respecteren zijn dan ook meer dan welkom op onze school. Vergroten van kennis van andere godsdiensten en het leren kennen en waarderen van andere geloven en culturen, dragen hier een steentje aan bij. In onze manier van werken wordt enerzijds recht gedaan aan de Katholieke identiteit en anderzijds aan de pluriformiteit van de samenleving.

Op De Ni-je Veste besteden wij aandacht aan Kerstmis, Carnaval, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Sint Maarten en de Advent. De thema's van Leefstijl bieden voldoende aanknopingspunten om die te verbinden met de belevingswereld van de kinderen.  

Groepen en leerkrachten

Op De Ni-je Veste werken we met jaargroepen. Dat wil in principe zeggen, dat de kinderen die in het zelfde jaar geboren zijn, bij elkaar in de klas komen. De school werkt met een jaarklassensysteem. Leerlingen die de stof sneller verwerken, krijgen binnen de klas de mogelijkheid tot verdieping. Kinderen die om de één of andere reden achterblijven, proberen we eerst in de eigen klassensituatie te helpen door middel van een groepshandelingsplan. Mocht dit niet lukken, dan krijgen ze extra hulp. Dit kan door de IB’er en/of de onderwijsassistente van school zijn.

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot één groep, bijvoorbeeld groep 1/2

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.